Ngày 16 - 17/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đồng chí Nguyễn Khánh Bình - UVBCH TƯ Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đến dự chương trình.


Web.ĐTN: Trong 2 ngày 15 và 16/8, Huyện Đoàn Giang Thành tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 21 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Dức trúng cử giữ chức Bí thư Huyện Đoàn.
Web.ĐTN: Ngày 16/8/2017, BTV Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị góp ý xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Web.ĐTN: “Xây dựng thế hệ đoàn viên thanh niên Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” – là nhiệm vụ trọng tâm được BCH Đoàn TN Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) Hà Nội đề ra tại Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017- 2022.
Web.ĐTN: Tính đến thời điểm hiện tại đã có 100% cơ sở Đoàn, Đoàn cấp huyện và tương đương của tỉnh Bình Phước đã tổ chức thành công Đại hội đảm bảo đúng tiến độ và nguyên tắc theo Điều lệ Đoàn.
Web.ĐTN: Ngày 15/8/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 127 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 3.600 đoàn viên, thanh niên huyện Cam Lộ.
Web.ĐTN: Trong 2 ngày 14-15/8/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hướng Hóa, Quảng Trị long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các tin bài khác