Cập nhật: 1 giờ 45 phút ngày 19/10/2017Dh cac cap

"Với tất cả người Việt Nam chúng tôi, Cu Ba có vị trí hết sức quan trọng trong trái tim và suy nghĩ của mình"; "giới trẻ Cu Ba cũng sẵn sàng hiến dâng máu của mình vì Việt Nam". Đó là những chia sẻ đậm ...

Video
Audio
du thao bc
Trung tam
NXB
LIÊN KẾT WEBSITE