Trong số gần 600 trí thức trẻ được tăng cường về làm Phó Chủ tịch xã theo Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học, tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo của 20 tỉnh trong cả nước (Dự án 600 Phó Chủ tịch xã), đến nay có 583 đội viên “trụ lại.”


Trong quá trình thực hiện Dự án thí điểm “Tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo” nay là 64 huyện, các đội viên dự án đã chủ động tham mưu cho chủ tịch xã, lãnh đạo địa phương triển khai các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, các mô hình bảo tồn bản sắc văn hóa tại địa phương, nhiều mô hình mang lại hiệu quả, thành công rõ nét, được chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Đi đâu, làm gì khi dự án kết thúc là trăn trở không phải của riêng những trí thức trẻ Dự án 600, mà ngay cả cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện dự án này cũng lúng túng trong giải quyết “đầu ra” cho họ. Thiết nghĩ, rất cần một cơ chế đặc thù cho Dự án 600, bởi mọi phương án sắp xếp, bố trí công việc ổn định cho các cán bộ trẻ đều vướng.
Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ có trình độ đại học về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 63 huyện nghèo trong cả nước (gọi tắt là Dự án 600) của Bộ Nội vụ, triển khai từ tháng 4/2011. Chỉ còn gần một năm nữa (tháng 6/2017) dự án kết thúc, nhưng các cơ quan chức năng còn lúng túng trong cách ứng xử với số trí thức trẻ này.
Web.ĐTN: Được đưa về những xã đặc biệt khó khăn, nơi mà đời sống của bà con nơi đây còn nhiều thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng hơn hết với nhiệt huyết của tuổi trẻ, những trí thức trẻ đã có những bước đầu thành công và để lại những dấu ấn cũng như tình cảm trong lòng bà con nhân dân.
Web.ĐTN: Qua hơn 4 năm công tác, các đội viên tri thức trẻ tại các xã miền núi của tỉnh Bình Định đã đạt được thành công đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để có được kết quả đó, những đội viên tri thức trẻ đã gặp không ít những khó khăn khi đảm đương nhiệm vụ quan trọng này.
Web.ĐTN: Ngày 30/9, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ ra mắt Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu kinh tế quốc phòng vùng Tứ giác Long Xuyên tỉnh Kiên Giang.

Các tin bài khác