Ninh Bình: Ký kết giao ước thi đua “phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2016 – 2020

Web.ĐTN: Chiều ngày 20/4, tại hội trường Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 03 tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 03 về “phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2020.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Quang Vinh -  Phó Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Văn Bách - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Liên tịch 03 của tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành Đoàn, lãnh đạo Công an các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Trong năm 2016, công tác phối hợp triển khai thực hiện NQLT số 03 giai đoạn 2016 - 2020 được các cấp bộ Đoàn và lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của thanh thiếu niên trong phòng, chống tội phạm và tệ nan ma túy. Ban Chỉ đạo thực hiện NQLT số 03 của tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, đồng thời đã tập trung đấu tranh hiệu quả với hoạt động của tội phạm ma túy. Thông qua việc triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết đã tăng cường sự phối hợp và nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn và lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên thực hiện phòng, chống ma túy tại nhà trường, nơi làm việc, cư trú và tại cộng đồng dân cư; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ và lực lượng Công an nhân dân chủ động phòng ngừa, tham gia đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa phương, đơn vị, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nan ma túy trong thanh thiếu niên.

Đại diện các đơn vị tham gia kí kết
Đại diện các đơn vị tham gia kí kết


Tại hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo thực hiện NQLT số 03 các huyện, thành phố đã phát biểu tham luận tập trung vào giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Đoàn thanh niên và lực lượng công an các cấp. Cũng tại hội nghị, Đoàn thanh niên các huyện, thành đoàn và Công an các huyện, thành phố đã tiến hành ký kết giao ước thi đua thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 03 về “phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Quang Vinh -  Phó Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Liên tịch 03 đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện NQLT số 03 các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung kế hoạch phối hợp và giao ước thi đua xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức cụ thể tại địa phương, đơn vị, đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện NQLT số 03 các huyện, thành phố; tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, kiểm soát và ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy; Chủ động trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, xã hội và quần chúng nhân dân để cùng thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016 - 2020./.


CTV Đỗ Dương - TĐ Ninh Bình(PL)

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn TSNQKB
Nội dung

Xem nhiều nhất